Napad kaszlu

Napad kaszlu zaczyna się głębokim wdechem i krótkim bezdechem, po którym następuje seria przerywanych, krótkich, gwałtownych wydechów. Wydechy stają się coraz powierzchowniejsze i wreszcie następuje głęboki, ostry, świszczący wdech (zanoszenie się), przypominający pianie koguta. Wtedy napad się kończy lub częściej następuje nowa seria wydechów, z nowym zanoszeniem się. Dziecko czerwienieje, sinieje, ma załzawione oczy, jest bardzo zmęczone kaszlem, czasem oddaje mocz lub kał.

Czytaj dalej

Szczepienie przypominające

Szczepienie przypominające: Wstrzyknięcie jednorazowe 0,3 ml anatoksyny w drugim i siódmym roku życia, a następnie w wieku 10 i 14 lat. Odczyn poszczepienny może być ogólny i miejscowy ustępuje zazwyczaj bez jakichkolwiek interwencji po upływie’24-48 godzin.

Anatoksyna błonicza jest obecnie stosowana najczęściej w połączeniu z anatok- syną tężcową i szczepionką kokluszową (vaccinum Di-Te-Per, por. str. 594).

Czytaj dalej

Postacie błonicy

Angina błonicza. Od chwili zakażenia do czasu wystąpienia wyraźnych objawów klinicznych upływa zwykle 2 do 7 dni. Okres wylęgania nie daje żadnych charakterystycznych objawów. Choroba zaczyna się mniej’ lub bardziej ostro. Podnosi się ciepłota do 38-38,5°, mogą wystąpić wymioty. Najczęściej dziecko nie skarży się na nic, jedynie czuje się źle, jest w złym nastroju, nie przyjmuje pokarmów. U dziecka oglądanego przez lekarza w pierwszych godzinach choroby rozpoznanie nie jest łatwe. Gardło jest jedynie nieznacznie zaczerwienione lub też widoczne są na jednym lub obu migdałkaćh białe, punkcikowate czy też mgiełkowate naloty, przylegające do podłoża-mocniej niż w zwykłej anginie.

Czytaj dalej

Inne postacie ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Zapalenie ropne opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez meningokoki jest najczęstszym zespołem oponowym występującym u dzieci. Inne postacie ropnego zapalenia opon, niezależnie od czynnika etiologicznego, przebiegają z podobnymi objawami klinicznymi i anatomopatologicznymi, dlatego też nie wymagają osobnego, szczegółowego omówienia. Zarazki wywołujące zapalenie opon, co do częstości występowania, można by uszeregować w następującej kolejności:

Czytaj dalej

Inne postacie błonicy

Błonica nosa występuje najczęściej w wieku niemowlęcym jako schorzenie samoistne lub częściej w przebiegu błonicy gardła. O błonicy nosa myślimy wtedy, gdy stwierdzamy długotrwały wyciek ropno-krwisty z nosa, powodujący wyraźne nadżerki i strupki u brzegu skrzydełek nosa. Rozpoznanie ułatwia wziernikowanie. Błonica nosa daje rzadko powikłania porażenne i uszkodzenie serca.

Czytaj dalej